Trajnostna urbana regeneracija (TrUR)
vprašalnik za občine
Trajnostna urbana regeneracija (TrUR) je sklop usklajenih dejavnosti, ki na izbranem urbanem območju s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja. Prednost takšnega pristopa je, da posamičnih okoljskih izzivov v mestih ne obravnava ločeno, ampak preko osredotočanjana prostor in ljudi, ki ga uporabljajo in z njim upravljajo, odgovarja na več okoljskih izzivov hkrati.  

Prosimo vas, da v celoti izpolnite vprašalnik, ki smo ga pripravili za občine. Vaši odgovori nam bodo pomagali, da za sodelovanje izberemo občino, ki ji lahko z našim projektom kar najbolj pomagamo. Zadnji rok za oddajo izpolnjenega vprašalnika je 23. november ob 14:00.

Projekt Trajnostna urbana regeneracija (TrUR) izvajata društvo prostoRož in Inštitut za politike prostora (IPoP) s podporo Ministrstva za okolje in prostor.

Več o projektu: http://prostoroz.org/portfolio/items/trajnostna-urbana-regeneracija-trur/. Imate vprašanje? Potrebujete dodatne informacije? Pišite nam na prostoroz@gmail.com
Začetek
 
Kontaktni podatki

 
Občina:

 
Kontaktna oseba:

 
Telefonska številka:

 
Kako vaša občina razume trajnostni urbani razvoj?

 
Prosimo, na kratko predstavite najboljšo izkušnjo na področju trajnostnega urbanega razvoja v vaši občini. Lahko gre za projekt občine, nevladne organizacije ali javne ustanove v vaši občini.

 
Kako vaša občina razume vključevanje prebivalcev in kaj že počne na tem področju?

 
Identificirajte največje ovire in težave, ki jih mora vaša občina premagati …

 
... da zagotovi trajnostni razvoj urbanega območja občine?

 
... da zagotovi večje vključevanje prebivalcev v procese odločanja o prostoru?

 
Kateri oddelki oz. kateri uslužbenci občine bi po vašem mnenju morali biti vključeni v projekt trajnostne urbane regeneracije?

 
Navedite tri nevladne organizacije/društva/pobude, s katerimi bi potencialno lahko sodelovali pri izvedbi projekta. Navedba je nezavezujoča.

Navedba je nezavezujoča.
 
Če ste že določili območje, ki bi ga obravnavali v okviru trajnostne urbane regeneracije, ga navedite.

 
S katerimi obstoječimi strateškimi dokumenti lahko podprete projekt trajnostne urbane regeneracije?

Navedite tiste akcijske točke, ki lahko podprejo naš skupni projekt.
 
Hvala, da ste izpolnili vprašalnik. Rezultate bomo javno objavili 25. novembra.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform